bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 29 verš 7

Protož nyní navrať se a jdi v pokoji, a nebudeš těžký v očích knížat Filistinských.