bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1